Traži Tečaj

 

Pogledajte najavu naših tečajeva za listopad 2021. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefon

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

prijava u tijeku.

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže

12.10.2021 u 12:00 sati.

13.10.2021 u 12:00 sati

D6A – Korištenje radarskog uređaja

prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)

prijava u tijeku.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti

prijava u tijeku.

D11 – GMDSS radiooperater

prijava u tijeku.

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

prijava u tijeku.

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

18.10.2021 u 08:00 sati.

19.10.2021 u 08:00 sati.

20.10.2021 u 08:00 sati.

21.10.2021 u 08:00 sati.

D14 –Rad na tankerima za ulje

prijava u tijeku.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove

prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije

prijava u tijeku.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

19.10.2021 u 13:00 sati.

20.10.2021 u 13:00 sati.

21.10.2021 u 13:00 sati

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu

prijava u tijeku.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu

04.10.2021 u 08:00 sati.

05.10.2021 u 08:00 sati.

06.10.2021 u 08:00 sati.

07.10.2021 u 08:00 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima

prijava u tijeku.

32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite

08.10.2021 u 09:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

06.10.2021 u 10:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

25.10.2021 u 08:00 sati.

26.10.2021 u 08:00 sati.

27.10.2021 u 08:00 sati.

28.10.2021 u 08:00 sati.

29.10.2021 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

18.10.2021 u 08:00 sati.

19.10.2021 u 08:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

prijava u tijeku.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

08.10.2021 u 08:00 sati.

09.10.2021 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina

prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

13.10.2021 u 08:30 sati

D49A – Visoki napon – radna razina

prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina

prijava u tijeku.

SBSO (Shipboard safety officer course)

prijava u tijeku.

BTM (Bridge Team Management) p

rijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C

prijava u tijeku.

Facebook