Raspored tečajeva za veljaču 2020

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefon

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
prijava u tijeku.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku.

D11 – GMDSS radiooperater
18.02.2020 u 13:30 sati.
19.02.2020 u 12:45 sati.
20.02.2020 u 08:00 sati.
21.02.2020 u 13:30 sati.
22.02.2020 u 08:00 sati. .
24.02.2020 u 13:30 sati.
25.02.2020 u 08:00 sati.
26.02.2020 u 08:00 sati.
27.02.2020 u 10:00 sati.
28.02.2020 u 08:00 sati. .


D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
17.02.2020 u 13:00 sati.
18.02.2020 u 08:00 sati.
19.02.2020 u 08:00 sati.
20.02.2020 u 08:00 sati.
21.02.2020 u 13:00 sati. .

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
24.02.2020 u 14:00 sati.
25.02.2020 u 08:00 sati.
26.02.2020 u 14:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
10.02.2020 u 13:30 sati.
11.02.2020 u 08:00 sati.
12.02.2020 u 08:00 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
13.02.2020 u 08:00 sati.
14.02.2020 u 08:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
14.02.2020 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
06.02.2020 u 14:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
10.02.2020 u 13:30 sati.
11.02.2020 u 08:00 sati.
12.02.2020 u 14:00 sati.
13.02.2020 u 08:00 sati.
14.02.2020 u 14:00 sati. .

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
15.02.2020 u 08:00 sati.
17.02.2020 u 14:00 sati .
.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
19.02.2020 u 14:00 sati.
20.02.2020 u 14:00 sati.
21.02.2020 u 08:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
prijava u tijeku.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
25.02.2020 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku.

SBSO (Shipboard safety officer course)
17.02.2020 u 08:00 sati.

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku.

Facebook