Pogledajte najavu naših tečajeva za veljaču2017. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte...

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za veljaču 2017. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

opasnosti-na-brodu/”>D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
prijava u tijeku

D13B –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 –Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 –Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
prijava u tijeku

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
prijava u tijeku

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
13.02.2017 u 08:00 sati.
14.02.2017 u 14:00 sati.
15.02.2017 u 08:00 sati.
16.02.2017 u 14:00 sati.
17.02.2017 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
20.02.2017 u 08:00 sati.
21.02.2017 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
20.02.2017 u 08:00 sati.
21.02.2017 u 14:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
06.02.2017 u 08:30 sati.
07.02.2017 u 08:30 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
14.02.2017 u 08:30 sati.
15.02.2017 u 08:30 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
23.03.2017 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku

BTM Bridge Team Management
prijava u tijeku

Facebook