Raspored tečajeva za veljaču 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za veljaču 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
21.02.2019 u 08:00 sati.
22.02.2019 u 08:00 sati.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
18.02.2019 u 14:00 sati.
19.02.2019 u 08:00 sati.
20.02.2019 u 14:00 sati.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
25.02.2019 u 14:00 sati.
26.02.2019 u 08:00 sati.
27.02.2019 u 14:00 sati.

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku

D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
prijava u tijeku

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
27.02.2019 u 08:00 sati.
28.02.2019 u 14:00 sati.
01.03.2019 u 11:00 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
20.02.2019 u 15:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
20.02.2019 u 08:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
28.01.2019 u 14:00 sati.
29.01.2019 u 08:00 sati.
30.01.2019 u 14:00 sati.
31.01.2019 u 08:00 sati.
01.02.2019 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
08.02.2019 u 15:00 sati.
09.02.2019 u 08:00 sati

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
25.02.2019 u 15:00 sati.
26.02.2019 u 08:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
13.02.2019 u 15:00 sati.
14.02.2019 u 15:00 sati

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
25.02.2019 u 15:00 sati.
26.02.2019 u 08:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
15.02.2019 u 08:00 sati

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku .

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku

Voditelja brodice kategorije C
25.02.2019 u 14:00 sati.
26.02.2019 u 08:00 sati.
27.02.2019 u 14:00 sati.

Facebook