Pogledajte najavu naših tečajeva za travanj 2017. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte...

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za travanj 2017. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

opasnosti-na-brodu/”>D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
10.04.2017 u 08:00 sati.
11.04.2017 u 14:00 sati.
12.04.2017 u 08:00 sati.
13.04.2017 u 14:00 sati.
14.04.2017 u 08:00 sati.

D13B –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 –Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 –Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
12.04.2017 u 08:00 sati.
13.04.2017 u 14:00 sati.
14.04.2017 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D27 – Rad s opsanim teretima
13.02.2017 u 08:00 sati.
14.02.2017 u 14:00 sati.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
11.04.2017 u 08:00 sati.
12.04.2017 u 08:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
27.04.2017 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
28.04.2017 u 08:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
07.04.2017 u 08:00 sati.
08.04.2017 u 14:00 sati.
09.04.2017 u 14:00 sati.
10.04.2017 u 08:00 sati.
11.04.2017 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
20.04.2017 u 08:00 sati.
21.04.2017 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
25.04.2017 u 08:00 sati.
26.04.2017 u 08:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
18.04.2017 u 08:00 sati.
19.04.2017 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
10.04.2017 u 08:30 sati.
11.04.2017 u 15:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
prijava u tijeku

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku

BTM Bridge Team Management
prijava u tijeku

Voditelja brodice kategorije C
24.04.2017 u 08:00 sati.
25.04.2017 u 14:00 sati.
26.04.2017 u 08:00 sati.
27.04.2017 u 08:00 sati.

PRIPREME ZA ČASNIČKI ISPIT
Od 18.travnja  do 22.travnja

Facebook