Raspored tečajeva za svibanj 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za svibanj 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
08.05.2019 u 08:00 sati.
09.05.2019 u 08:00 sati.
10.05.2019 u 08:00 sati.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku


D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku


D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku


D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku


D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
27.05.2019 u 08:00 sati.
28.05.2019 u 08:00 sati.
29.05.2019 u 08:00 sati.
30.05.2019 u 08:00 sati.
.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
27.05.2019 u 08:30 sati.
28.05.2019 u 08:30 sati.
29.05.2019 u 08:30 sati.
30.05.2019 u 08:30 sati.
31.05.2019 u 08:30 sati.
01.06.2019 u 08:30 sati

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
20.05.2019 u 08:00 sati.
21.05.2019 u 13:00 sati.
22.05.2019 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
28.05.2019 u 14:00 sati.
29.05.2019 u 08:00 sati.
30.05.2019 u 14:00 sati
i

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
02.05.2019 u 13:00 sati.
03.05.2019 u 08:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
13.05.2019 u 08:30 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
14.05.2019 u 15:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
27.05.2019 u 08:00 sati.
28.05.2019 u 14:00 sati.
29.05.2019 u 08:00 sati.
30.05.2019 u 14:00 sati.
31.05.2019 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.


D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku


D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
13.05.2019 u 08:00 sati.
14.05.2019 u 08:00 sati.


D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
22.05.2019 u 15:00 sati.
23.05.2019 u 15:00 sati.


D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
15.05.2019 u 08:00 sati.


D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku


D49B – Visoki napon – upravljačka razina
02.05.2019 u 16:00 sati.
03.05.2019 u 08:00 sati.
04.05.2019 u 08:00 sati


SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku


BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.


Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku

Facebook