Raspored tečajeva za studeni

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za studeni 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
16.11.2015 u 08:00 sati.
17.11.2015 u 14:00 sati.
18.11.2015 u 08:00 sati.
19.11.2015 u 14:00 sati.
20.11.2015 u 14:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
23.11.2015 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
24.11.2015 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
20.11.2015 u 09:00 sati.
23.11.2015 u 14:00 sati.
24.11.2015 u 08:00 sati.
25.11.2015 u 14:00 sati.
26.11.2015 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
11.11.2015 u 14:00 sati.
12.11.2015 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
16.11.2015 u 15:00 sati.
17.11.2015 u 08:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
25.11.2015 u 08:30 sati.
26.11.2015 u 08:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
09.11.2015 u 08:00 sati.
10.11.2015 u 14:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
18.11.2015 u 14:00 sati.