Raspored tečajeva za studeni 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za studeni 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
26.11.2019 u 08:00 sati.
271.11.2019 u 14:00 sati.
28.11.2019 u 08:00 sati.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
20.11.2019 u 08:00 sati.
21.11.2019 u 14:00 sati.
22.11.2019 u 08:00 sati.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku.

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
prijava u tijeku.

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
04.11.2019 u 08:00 sati.
05.11.2019 u 08:00 sati.
06.11.2019 u 08:00 sati.
07.11.2019 u 08:00 sati.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
07.11.2019 u 10:00 sati.
08.11.2019 u 07:30 sati.
09.11.2019 u 07:30 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
22.11.2019 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
25.11.2019 u 08:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
11.11.2019 u 14:30 sati.
12.11.2019 u 08:00 sati.
13.11.2019 u 14:30 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
22.11.2019 u 14:00 sati.
23.11.2019 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
16.11.2019 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
14.11.2019 u 15:00 sati.
15.11.2019 u 15:00 sati.
16.11.2019 u 08:00 sati.

SBSO (Shipboard safety officer course)
18.11.2019 u 10:00 sati.

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku.

Facebook