Raspored tečajeva za srpanj 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za srpanj 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
15.07.2019 u 08:30 sati.
16.07.2019 u 08:30 sati.
17.07.2019 u 08:30 sati.
18.07.2019 u 08:30 sati.
19.07.2019 u 08:30 sati.
.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
29.07.2019 u 08:00 sati.
30.07.2019 u 08:00 sati.
31.07.2019 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
17.07.2019 u 08:00 sati.
18.07.2019 u 08:00 sati.
19.07.2019 u 14:00 sati.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
11.07.2019 u 14:00 sati.
12.07.2019 u 08:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
08.07.2019 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
06.07.2019 u 08:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
22.07.2019 u 08:00 sati.
23.07.2019 u 08:00 sati.
24.07.2019 u 08:00 sati.
25.07.2019 u 08:00 sati.
26.07.2019 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
08.07.2019 u 11:00 sati.
09.07.2019 u 14:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
10.07.2019 u 14:00 sati.
11.07.2019 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.
.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
prijave u tijeku.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
22.07.2019 u 15:30 sati.
23.07.2019 u 15:30 sati.
24.07.2019 u 15:30 sati.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
08.07.2019 u 08:00 sati.
09.07.2019 u 14:00 sati.
10.07.2019 u 08:00 sati.

Facebook