Raspored tečajeva za siječanj 2016

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za siječanj 2016. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
18.01.2016 u 14:00 sati.
19.01.2016 u 08:00 sati.
20.01.2016 u 14:00 sati.
21.01.2016 u 08:00 sati.
22.01.2016 u 09:00 sati.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
11.01.2016 u 14:00 sati.
12.01.2016 u 14:00 sati.
13.01.2016 u 14:00 sati.
14.01.2016 u 14:00 sati.
15.01.2016 u 14:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
26.01.2016 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
11.01.2016 u 08:00 sati.
12.01.2016 u 14:00 sati.
13.01.2016 u 08:00 sati.
14.01.2016 u 14:00 sati.
15.01.2016 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
21.01.2016 u 14:00 sati.
22.01.2016 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
11.01.2016 u 15:00 sati.
12.01.2016 u 09:00 sati.

25.01.2016 u 15:00 sati.
26.01.2016 u 09:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
18.01.2016 u 08:00 sati.
19.01.2016 u 15:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
07.01.2016 u 14:00 sati.
08.01.2016 u 14:00 sati.

29.01.2016 u 08:00 sati.
30.01.2016 u 08:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
18.01.2016 u 14:00 sati.

28.01.2016 u 14:00 sati.