Raspored tečajeva za prosinac

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
14.12.2015 u 08:00 sati.
15.12.2015 u 14:00 sati.
16.12.2015 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
22.12.2015 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
23.12.2015 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
07.12.2015 u 14:00 sati.
08.12.2015 u 08:00 sati.
09.12.2015 u 14:00 sati.
10.12.2015 u 08:00 sati.
11.12.2015 u 09:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
28.12.2015 u 14:00 sati.
29.12.2015 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
10.12.2015 u 08:00 sati.
11.12.2015 u 14:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
17.12.2015 u 14:00 sati.
18.12.2015 u 08:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
14.12.2015 u 14:00 sati.
15.12.2015 u 14:00 sati.

21.12.2015 u 08:00 sati.
22.12.2015 u 14:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
04.12.2015 u 14:00 sati.

21.12.2015 u 14:00 sati.

Osposobljavanje za rad pod visokim naponom
14.12.2015 u 15:00 sati.
15.12.2015 u 15:00 sati.
16.12.2015 u 15:00 sati.