Raspored tečajeva za prosinac 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefon

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
prijava u tijeku.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
09.12.2019 u 08:45 sati.
10.12.2019 u 14:00 sati.
11.12.2019 u 08:45 sati.
12.12.2019 u 14:00 sati.
13.12.2019 u 08:45 sati.
14.12.2019 u 08:45 sati.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku.

D11 – GMDSS radiooperater
27.12.2019 u 08:00 sati.
28.12.2019 u 08:00 sati.
30.12.2019 u 08:00 sati.
02.01.2019 u 08:00 sati.
03.01.2020 u 08:00 sati. .
07.01.2020 u 08:00 sati.
08.01.2020 u 08:00 sati.
09.01.2020 u 08:00 sati.
10.01.2020 u 08:00 sati.
11.01.2020 u 08:00 sati. .


D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
09.12.2019 u 08:00 sati.
10.12.2019 u 08:00 sati.
11.12.2019 u 08:00 sati.
12.12.2019 u 08:00 sati.
13.12.2019 u 08:00 sati. .

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
16.12.2019 u 14:00 sati.
17.12.2019 u 08:00 sati.
18.12.2019 u 14:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
11.12.2019 u 12:45 sati.
12.12.2019 u 08:00 sati.
13.12.2019 u 13:30 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
13.12.2019 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
17.12.2019 u 10:30 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
21.12.2019 u 08:00 sati.
23.12.2019 u 08:00 sati.
.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
prijava u tijeku.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
07.12.2019 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
09.12.2019 u 15:00 sati .

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku.

SBSO (Shipboard safety officer course)
18.11.2019 u 10:00 sati.

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku.

Facebook