Raspored tečajeva za prosinac 2018

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2018. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
03.12.2018 u 08:00 sati.
04.12.2018 u 14:00 sati.
05.12.2018 u 08:00 sati.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku

D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
prijava u tijeku

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
03.12.2018 u 08:30 sati.
04.12.2018 u 08:30 sati.
05.12.2018 u 08:30 sati.
06.12.2018 u 08:30 sati.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
12.12.2018 u 08:00 sati.
13.12.2018 u 14:00 sati.
14.12.2018 u 11:00 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
prijava u tijeku

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
18.12.2018 u 08:00 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
19.12.2018 u 08:00 sati.
20.12.2018 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
prijava u tijeku

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
17.12.2018 u 08:00 sati.
18.12.2018 u 14:00 sati.
19.12.2018 u 14:00 sati.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku

Voditelja brodice kategorije C
18.12.2018 u 14:00 sati.
19.12.2018 u 08:00 sati.
20.12.2018 u 14:00 sati.
21.12.2018 u 08:00 sati.

Facebook