Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2016. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte...

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za prosinac 2016. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

opasnosti-na-brodu/”>D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
05.12.2016 u 08:00 sati.
06.12.2016 u 08:00 sati.
07.12.2016 u 08:00 sati.
08.12.2016 u 08:00 sati.
08.12.2016 u 08:00 sati.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
05.12.2016 u 08:30 sati.
06.12.2016 u 08:30 sati.
07.12.2016 u 08:30 sati.
08.12.2016 u 08:30 sati.
09.12.2016 u 08:30 sati.

D13B –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 –Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 –Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
19.12.2016 u 08:00 sati.
20.12.2016 u 14:00 sati.
21.12.2016 u 08:00 sati.
22.12.2016 u 15:00 sati.
23.12.2016 u 15:00 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
12.12.2016 u 08:00 sati.
13.12.2016 u 14:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
19.12.2016 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
20.12.2016 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
12.12.2016 u 14:00 sati.
13.12.2016 u 08:00 sati.
14.12.2016 u 14:00 sati.
15.12.2016 u 08:00 sati.
16.12.2016 u 10:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
07.12.2016 u 08:00 sati.
08.12.2016 u 08:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
07.12.2016 u 08:30 sati.
08.12.2016 u15:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
15.12.2016 u 08:30 sati.
16.12.2016 u 15:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
21.12.2016 u 15:00 sati.
22.12.2016 u 08:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
09.12.2016 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
05.12.2016 u 08:30 sati.
06.12.2016 u 08:30 sati.
07.12.2016 u 08:30 sati.
08.12.2016 u 08:30 sati.
09.12.2016 u 08:30 sati.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
12.12.2016 u 15:00 sati.
13.12.2016 u 15:00 sati.
14.12.2016 u 15:00 sati.

BTM Bridge Team Management
prijava u tijeku

Facebook