Raspored tečajeva za ožujak 2021

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za ožujak 2021. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefon

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.

D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže
prijava u tijeku.

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku.

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
03.03.2021 u 13:30 sati.
04.03.2021 u 08:00 sati.
05.03.2021 u 08:00 sati.

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku.

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
prijava u tijeku.

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
15.03.2021 u 08:00 sati.
16.03.2021 u 08:00 sati.
17.03.2021 u 08:00 sati.
18.03.2021 u 08:00 sati.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
prijava u tijeku.

D27 – Rad s opsanim teretima
10.03.2021 u 08:00 sati.
11.03.2021 u 08:00 sati.
12.03.2021 u 08:00 sati.

32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
prijava u tijeku.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
01.03.2021 u 08:30 sati.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
22.03.2021 u 08:00 sati.
23.03.2021 u 14:00 sati.
24.03.2021 u 08:00 sati.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
12.03.2021 u 14:00 sati.
13.03.2021 u 09:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
03.03.2021 u 09:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
01.03.2021 u 15:00 sati.
02.03.2021 u 15:00 sati.
03.03.2021 u 15:00 sati.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku.

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
09.03.2021 u 15:00 sati.
10.03.2021 u 09:00 sati.
11.03.2021 u 15:00 sati.

Facebook