Raspored tečajeva za listopad 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za listopad 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona


D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku.

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku.

D13A –Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije
30.09.2019 u 08:00 sati.
01.10.2019 u 08:00 sati.
02.10.2019 u 08:00 sati.
03.10.2019 u 08:00 sati.
04.10.2019 u 08:00 sati.

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D14 –Rad na tankerima za ulje
07.10.2019 u 08:00 sati.
08.10.2019 u 08:00 sati.
09.10.2019 u 08:00 sati.
10.10.2019 u 08:00 sati.
11.10.2019 u 08:00 sati.
12.10.2019 u 08:00 sati.

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku.

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
25.10.2019 u 08:00 sati.
26.10.2019 u 08:00 sati.
28.10.2019 u 08:00 sati.
29.10.2019 u 08:00 sati.
30.10.2019 u 08:00 sati.
31.10.2019 u 08:00 sati .

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
14.10.2019 u 08:00 sati.
15.10.2019 u 08:00 sati.
16.10.2019 u 08:00 sati.
17.10.2019 u 08:00 sati.
18.10.2019 u 08:00 sati.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
21.10.2019 u 10:00 sati.
22.10.2019 u 07:30 sati.
23.10.2019 u 07:30 sati.

D27 – Rad s opsanim teretima
prijava u tijeku.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
09.10.2019 u 08:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
11.10.2019 u 10:00 sati.


D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
prijava u tijeku. .

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
prijava u tijeku. .

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku.

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
28.10.2019 u 08:00 sati.
29.10.2019 u 08:00 sati.
30.10.2019 u 08:00 sati.
31.10.2019 u 08:00 sati.

.

Facebook