Raspored tečajeva za lipanj 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za svibanj 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku

D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku
.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku


D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku

D11 – GMDSS radiooperater
prijava u tijeku

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
04.06.2019 u 08:00 sati.
05.06.2019 u 08:00 sati.
06.06.2019 u 08:00 sati.
07.06.2019 u 08:00 sati

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku


D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
prijava u tijeku

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
24.06.2019 u 08:00 sati.
25.06.2019 u 08:00 sati.
26.06.2019 u 08:00 sati.
27.06.2019 u 08:00 sati
28.06.2019 u 08:00 sati.

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
05.06.2019 u 14:00 sati.
06.06.2019 u 08:00 sati.
07.06.2019 u 14:00 sati

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
prijava u tijeku

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
prijava u tijeku


D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
10.06.2019 u 08:00 sati.
11.06.2019 u 14:00 sati.
12.06.2019 u 08:00 sati.
13.06.2019 u 14:00 sati
14.06.2019 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
17.06.2019 u 14:00 sati
18.06.2019 u 08:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
03.06.2019 u 15:00 sati.
04.06.2019 u 08:30 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
prijava u tijeku
.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
19.06.2019 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
prijava u tijeku

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
03.06.2019 u 15:30 sati.
04.06.2019 u 15:30 sati.
05.06.2019 u 15:30 sati.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku.

Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku

Facebook