Raspored tečajeva za kolovoz

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za kolovoz 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
03.08.2015 u 08:00 sati.
04.08.2015 u 08:00 sati.
05.08.2015 u 08:00 sati.
06.08.2015 u 14:00 sati.
07.08.2015 u 14:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
24.08.2015 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
25.08.2015 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
10.08.2015 u 08:00 sati.
11.08.2015 u 08:00 sati.
12.08.2015 u 08:00 sati.
13.08.2015 u 08:00 sati.
14.08.2015 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
05.08.2015 u 14:00 sati.
06.08.2015 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
26.08.2015 u 08:00 sati.
27.08.2015 u 08:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
24.08.2015 u 08:00 sati.
25.08.2015 u 14:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
19.08.2015 u 08:00 sati.
20.08.2015 u 08:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
21.08.2015 u 08:00 sati.