Raspored tečajeva za kolovoz 2019

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za kolovoz 2019. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.


D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu
prijava u tijeku.


D6A – Korištenje radarskog uređaja
prijava u tijeku.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)
prijava u tijeku.

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (upraljačka razina)
prijava u tijeku

D9 – Radiooperator s ograničenom ovlasti
prijava u tijeku.

D11 – GMDSS radiooperater
12.08.2019 u 08:00 sati.
13.08.2019 u 08:00 sati.
14.08.2019 u 08:00 sati.
15.08.2019 u 08:00 sati.
16.08.2019 u 08:00 sati.
19.08.2019 u 08:00 sati.
20.08.2019 u 08:00 sati.
21.08.2019 u 08:00 sati.
22.08.2019 u 08:00 sati.
23.08.2019 u 08:00 sati

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
19.08.2019 u 08:30 sati.
20.08.2019 u 08:30 sati.
21.08.2019 u 08:30 sati.
22.08.2019 u 08:30 sati.

D14 –Rad na tankerima za ulje
prijava u tijeku

D15 – Rad na tankerima za ukapljene plinove
26.08.2019 u 08:30 sati.
27.08.2019 u 08:30 sati.
28.08.2019 u 08:30 sati.
29.08.2019 u 08:30 sati.
30.08.2019 u 08:30 sati .

D16 – Rad na tankerima za kemikalije
prijava u tijeku

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
prijava u tijeku.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
prijava u tijeku

D21 / D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu
26.08.2019 u 08:00 sati.
27.08.2019 u 08:00 sati.
28.08.2019 u 08:00 sati.

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
prijava u tijeku.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
prijava u tijeku.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
prijava u tijeku.

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
prijava u tijeku.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
prijava u tijeku.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
prijava u tijeku.

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
29.08.2019 u 14:00 sati.
30.08.2019 u 08:00 sati.

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu –upravljačka razina
21.08.2019 u 08:00 sati.
22.08.2019 u 08:00 sati


D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
09.08.2019 u 08:00 sati.

D49A – Visoki napon – radna razina
06.08.2019 u 15:30 sati.

D49B – Visoki napon – upravljačka razina
prijava u tijeku.

SBSO (Shipboard safety officer course)
prijava u tijeku

BTM (Bridge Team Management)
prijava u tijeku

Voditelja brodice kategorije C
prijava u tijeku.Facebook