Raspored tečajeva za listopad

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za listopad 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
21.10.2015 u 08:00 sati.
22.10.2015 u 14:00 sati.
23.10.2015 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
19.10.2015 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
20.10.2015 u 14:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
30.10.2015 u 09:00 sati.
02.11.2015 u 08:00 sati.
03.11.2015 u 14:00 sati.
04.11.2015 u 08:00 sati.
05.11.2015 u 14:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
14.10.2015 u 14:00 sati.
15.10.2015 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
05.10.2015 u 08:00 sati.
06.10.2015 u 08:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
12.10.2015 u 08:00 sati.
13.10.2015 u 14:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
19.10.2015 u 14:00 sati.
20.10.2015 u 14:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
29.10.2015 u 14:00 sati.