Sergio Stabile

Traži Tečaj

Sergio Stabile

Ing. pomorskog prometa

Sergio Stabile, ing. pomorskog prometa, Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. Plovidbeno iskustvo započinje na Altop Navigation Corp., Inc-Marfin Management Topic, te nastavlja na KGJS -GEARBULK SHIPOWNING LTD u službi časnika plovidbe sve do službe zapovjednika. Nadalje traži nove izazove na Putničkim brodovima gdje nastavlja radit u službi prvog časnika palube. Veliko iskustvo na teretnim i putničkim brodovima od preko 20 godina potiče ga sa svojim kolegama na otvaranje Horizont pomorski trening centra kao suosnivača gdje je trenutno na poziciji Direktora pomorskog trening centra.