Pogledajte najavu naših tečajeva za srpanj 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte...

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za srpanj 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D6A – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja
13.07.2015 u 08:00 sati.
14.07.2015 u 08:00 sati.
15.07.2015 u 08:00 sati.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (radna razina)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
27.07.2015 u 08:00 sati.
28.07.2015 u 08:00 sati.
29.07.2015 u 08:00 sati.

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu
08.07.2015 u 13:00 sati.
09.07.2015 u 08:00 sati.
10.07.2015 u 10:00 sati.
13.07.2015 u 14:00 sati.
14.07.2015 u 14:00 sati.

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite
15.07.2015 u 14:00 sati.

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
30.07.2015 u 08:00 sati.

D44-ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
13.07.2015 u 14:00 sati.
14.07.2015 u 14:00 sati.
15.07.2015 u 14:00 sati.
16.07.2015 u 08:00 sati.
17.07.2015 u 08:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
06.07.2015 u 14:00 sati.
07.07.2015 u 14:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
30.07.2015 u 08:00 sati.
31.07.2015 u 08:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
13.07.2015 u 14:00 sati.
14.07.2015 u 14:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
20.07.2015 u 08:00 sati.
21.07.2015 u 08:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
22.07.2015 u 08:00 sati.