Kalendar tečajeva za lipanj

Traži Tečaj

Pogledajte najavu naših tečajeva za lipanj 2015. Za sve informacije ili upite, kontaktirajte nas preko kontakt obrasca ili na broj telefona.

D44 ECDIS -Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom
01.06.2015 u 14:00 sati.
02.06.2015 u 07:00 sati.
03.06.2015 u 14:00 sati.
04.06.2015 u 07:00 sati.
05.06.2015 u 14:00 sati.

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu (upravljačka razina)
08.06.2015 u 14:00 sati.
09.06.2015 u 09:00 sati.

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
17.06.2015 u 09:00 sati.
18.06.2015 u 09:00 sati.

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
12.06.2015 u 09:00 sati.

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu– radna razina i upravljačka
15.06.2015 u 08:00 sati.
16.06.2015 u 08:00 sati.

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
10.06.2015. u 14:00 sati.
11.06.2015. u 14:00 sati.

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
15.06.2015 u 14:00 sati.
16.06.2015 u 09:00 sati.
17.06.2015 u 14:00 sati.

Facebook