Risk Assesment

Traži Tečaj

Risk Assesment

Tečaj za dobivanje breveta Risk Assesment traje 18 sati (2 dana).

Tečaj namijenjen časnicima palube i stroja.

  • Osnovne definicije procjene rizika
  • Osnovna namjena procjene rizika na brodu
  • Radne aktivnosti obzirom na rizičnost
  • Kategorizacija rizika obzirom na posljedice
  • Procjena rizika ovisno od opasnosti
  • Identifikacija opasnosti i rizika
  • Praktični primjeri rizika na brodu

Nakon odslušanog tečaja kandidat dobiva certifikat – RISK ASSESMENT CERTIFICATE

Potrebna dokumentacija za tečaj: identifikacijska isprava( osobna iskaznica, putovnica)