D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

Traži Tečaj

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

Tečaj za dobivanje D44 – ECDIS breveta traje 40 sati (5 dana).

Electronic chart display and information system (ECDIS)

Centralna jedinica svakog integriranog sustava je elektronska karta. Sustav elektronske karte koji je nastao na standardima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) je ECDIS (Electronic Chart Display and Information System ). Sve ostale vrste elektronskih karata nazivaju se ECS ( Electronic Chart System ).
Prema definiciji Međunarodne hidrografske organizacije iz 1994 . godine, ECDIS je navigacijski informacijski sustav, koji se smatra službenim ekvivalentom pomorske karte, a prikazuje odabrane informacije i ENC-a integrirane s podacima položajnih ili drugih senzora (IHO, 1994). Prema novijoj definiciji IHB-a, ECDIS je navigacijski informacijski sustav koji, s odgovarajućim rezervnim postupkom (back-up arrangements), može biti prihvaćen kao sustav koji zadovoljava zahtjeve ažurirane pomorske karte kako je zadano odredbom konvencije V/20 SOLAS iz 1974. godine. ECDIS prikazuje odabrane informacije iz sustava elektroničke pomorske navigacijske karte ( System Electronic Navigational Chart – SENC ) s položajnim informacijama dobivenim navigacijskim senzorima da bi se pomoglo pomorcu pri planiranju i nadgledanju rute, te koji po potrebi prikazuje i dodatne informacije u vezi s navigacijom.

Cilj tečaja osposobljavanje za:

  • Korištenje ECDIS-a radi održavanja sigurnosti plovidbe.
  • Održavanje sigurne plovidbe korištenjem ECDIS-a i povezanih plovidbenih sustava kako bi se pomoglo donošenje zapovjednih odluka.
  • Svladavanje rukovanja ECDIS – opreme što podrazumijeva upotrebu navigacijskih funkcija i prosudbu svih relevantnih informacija te poduzimanje ispravne akcije u slučaju neispravnog rada sustava.
  • Upoznavanje potencijalnih pogreškaka prikazanih informacija/podataka i pogrešaka u interpretaciji prikaza na sučelju.
  • Pojašnjavanje zašto se ECDIS ne smije prihvatiti kao jedino pouzdano sredstvo za navigaciju.

Valjanost: D44 – ECDIS breveta –  ovlaštenje je neograničeno

Potrebna dokumentacija za tečaj: