D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

Traži Tečaj

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

Tečaj za dobivanje D32 breveta traje 14 sati (2 dana).

(STCW VI/5) (SSO) je časnik na brodu kojeg je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu broda, uključujući primjenu i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i za održavanje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke.

Valjanost: D32 breveta –  ovlaštenje je neograničeno

 

Potrebna dokumentacija za tečaj: