D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

Traži Tečaj

D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

Tečaj za dobivanje D13A breveta traje 47 sati (5 dana).

Sastoji se od:

  • Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prijevoz nafte i kemikalija
  • Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
  • Primjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu
  • Provedba protupožarnih operacija
  • Postupci u slučajevima nužde
  • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja nafte ili kemikalija

Valjanost: D13A breveta – ovlaštenje je 5 godina od datuma izdavanja

Potrebna dokumentacija za tečaj: