D11 – GMDSS radiooperater

Traži Tečaj

D11 – GMDSS radiooperater

Tečaj za dobivanje breveta D11 traje 95 sati (10 dana).

Pored zahtjeva Radiopravlinika, poznavanje:

 • Radiokomunikacija pri traganju i spašavanju, uključujući postupke iz Međunarodnog priručnika o zrakoplovnom i pomorskom spašavanju (Priručnika IAMSAR)
 • Sredstava za sprječavanje predaje lažnih signala pogibelji i postupaka za ublažavanje učinaka takvih signala
 • Sustava izvješćivanja s brodova
 • Radijskih zdravstvenih usluga
 • Korištenja Međunarodnog signalnog kodeksa i Standardnih pomorsko-komunikacijskih izraza IMO-a
 • Engleskog jezika, u pismenom i govornom obliku, za priopćavanje informacija relevantnih za zaštitu ljudskih života na moru
 • Predaja i prijam informacija putem podsustava i opreme GMDSS-a i ispunjenje funkcionalnih zahtjeva GMDSS-a
 • Prekidači strujnih krugova visokonaponskih sustava
 • Visokonaponski kabel
 • Visokonaponski osigurači
 • Korektivne mjere koje je potrebno poduzeti tijekom kvarova visoko naponskog sustava
 • Način uključivanja izoliranih komponenti visokonaponskih sustava
 • Izbor prikladne aparature za izolaciju i ispitivanje visokog napona
 • Postupci uključivanja i izolacije visokonaponskih sustava, uključujući sigurnosnu dokumentaciju
 • Karakteristike otpora izolacije i polarizacijski indeks visokonaponske opremeRadioslužba u slučajevima nužde kao što su:

 1. napuštanje broda
 2. požar na brodu
 3. djelomični ili potpuni kvar radiouređaja
 • Preventivne mjere za sigurnost broda i osoblja u vezi s opasnostima povezanima s radijskom opremom, uključujući opasnost od električnog i neionizirajućeg zračenja


Valjanost: D11 breveta –  ovlaštenje ima valjanost za razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja

Potrebna dokumentacija za tečaj: